Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

5214 7413
Reposted fromunforgiving unforgiving viacynamon cynamon
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viacynamon cynamon
5639 dd84
Reposted fromjaciebiebardziej jaciebiebardziej
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
9065 f3c7 500
asaprockywithchaneliman2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacouples couples
5211 ec25
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viate-quiero te-quiero

March 14 2017

Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd...

— Les Amours Imaginaires
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialola lola
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viate-quiero te-quiero
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakoralina koralina
2776 9063
Reposted frombeyooonce beyooonce viakoralina koralina
0631 e255 500
Reposted fromkerosine kerosine viasoadysta soadysta
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viaaleksandrowe aleksandrowe
The mountains may disappear, and the hills may become dust, but my faithful love will never leave you. I will make peace with you, and it will never end.” The Lord who loves you said this.‬‬
— ‭‭Isaiah‬ ‭54:10‬ ‭ERV (via she-lovesjc)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viala-lu la-lu
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viala-lu la-lu
7222 ab05
Reposted fromkarahippie karahippie viala-lu la-lu

March 12 2017

6496 a4bb
Reposted fromakward akward viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl